Figuur Energieverbruik industrie naar energiedrager 2011-2015. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.