Figuur Energieverbruik industrie naar bedrijfstak 1995-2012. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.