Figuur Energieverbruik industrie naar bedrijfstak 2011-2018. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.