Figuur Energieverbruik industrie naar bedrijfstak 2011-2019. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.