Figuur Energieverbruik industrie naar wijze van inzet. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.