Figuur Energieverbruik industrie naar wijze van inzet 1990-2022. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.