Figuur Energieverbruik industrie naar inzet 2013. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.