Figuur Inzet energiedragers voor elektriciteitsproductie. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.