Figuur Figuur bij indicator Vervoersprestaties in het goederenvervoer, 1980-2000. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.