Figuur Ontwikkeling goederenvervoer van en naar Nederland. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.