Figuur Verdeling goederenvervoer van en naar Nederland naar modaliteit. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.