Figuur Figuur bij indicator Verkeersprestaties motorvoertuigen, 1980-2005. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.