Figuur Verkeersprestaties overige voertuigen. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.