Figuur Figuur bij indicator Passagiers en goederenvervoer op Schiphol, 1980-2001. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.