Figuur Vliegbewegingen Nederlandse luchthavens. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.