Figuur Aantal zeeschepen en overslag Rotterdam. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.