Figuur Overgeslagen gewicht in zeehavens. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.