Figuur Aanvoer naar soort lading. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.