Figuur Aardgas- en elektriciteitsverbruik naar woningtype 2019. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.