Figuur Energieverbruik huishoudens per inwoner, 1990-2019. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.