Figuur vakantieduur Nederlandse en buitenlandse vakanties. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.