Figuur Overheidsgebruik chemische bestrijdingsmiddelen naar werkzame stof. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.