Figuur Mondiale voorraden energiedragers. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.