Figuur Energieverbruik per sector 1990-2018. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.