Figuur Energieverbruik per sector 1990-2021. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.