Figuur Energieverbruik naar sector 2021. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.