Figuur Watergebruik in Nederland 1976-2021. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.