Figuur Gebruik zoet en zout oppervlaktewater 2003-2021. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.