Figuur Aandeel bos naar struiklaag- en boomlaagbedekking. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.