Figuur Houtbalans voor Nederland (productie, invoer, uitvoer, verbruik van hout). In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.