Figuur Verbruik hout naar toepassing (papier en karton, gezaagd hout, platen). In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.