Figuur Zelfvoorzieningsgraad percentage houtverbruik uit Nederlandse bossen. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.