Figuur uitvoer van tropisch hout. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.