Figuur uitvoer van tropisch hout en hoputproducten. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.