Figuur balans van tropisch hout en houtproducten. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.