Figuur Figuur bij indicator Paaibestanden in de Noordzee, 1980-2003. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.