Figuur Figuur bij indicator Visbestanden in de Noordzee, 1980-2004. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.