Figuur  Bestand volwassen vis in de Noordzee: kabeljauw. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.