Figuur Bestand volwassen vis in de Noordzee: schol. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.