Figuur Figuur bij indicator Mondiaal ruimtebeslag door Nederlanders voor voeding en hout, 1995. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.