Figuur Ruimtegebruik door Nederlanders voor consumptie in 2000. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.