Figuur Mondiaal landgebruik door de Nederlandse consumptie. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.