Figuur  Landgebruik door Nederlandse consumptie naar regio. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.