Figuur Emissie broeikasgassen en landgebruik door mondiale consumptie. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.