Figuur Mondiaal landgebruik Nederlandse consumptie van voedsel. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.