Figuur Mondiaal landgebruik door de Nederlandse consumptie per persoon. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.