Figuur Landgebruik door Nederlandse consumptie. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.