Figuur Mondiaal landgebruik door consumptie. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.