Figuur  Mondiaal landgebruik door consumptie naar wereldregio, 2015. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.