Figuur Belasting door N, P, PAK's van het oppervlaktewater. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.